Search for:
  • Home/
  • सूचनापाटी/
  • खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि पुन: प्रस्ताव आह्वान

खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि पुन: प्रस्ताव आह्वान

दक्षिणकाली खबर । खुवा प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यक्रम सम्झौता गरिसकेर रद्ध गरी पाउँ भनी मिलिजुली कृषि तथा पशुपन्छी फार्मले निवेदन दिएपछि दक्षिणकाली नगरपालिकाले उक्त कार्यक्रमकाे लागि पुनः प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरेकाे छ ।

सूचनामा भनिएकाे छ, “नगरपालिका अन्तर्गतकाे पशु सेवा शाखातर्फ आ.ब. ०७९/८० को नगर स्तरीय स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खुवा प्रबद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि परेका आवेदकहरु मध्ये मिलिजुली कृषि तथा पशुपन्छी फार्म द.न.पा-५ ले रद्ध गरी पाउँ भनी निवेदन पेश गरेकेले उक्त कार्यक्रम गर्न नसकेको हुँदा सो कार्यक्रम गर्न इच्छुक कृषक/समुह सहकारी फर्महरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले २ दिन अर्थात मिति २०८०/०३/०७ गतेका दिन सम्म कार्यालय समय भित्र यस कायालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन आह्वान गरिन्छ ।

पशु सेवा शाखाले  रित नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त प्रस्तावहरु छनौटमा समावेश नगरिने व्यहोरा समेत जनाएकाे छ ।

आवश्यक कागजातहरुको सूचीः

१) निवेदन

२) नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी

३) व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र

४) स्थायी लेखा नं. र करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (व्यवसायीहरुको लागी)

५) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपी (समुह सहकारीको लागी)

६) वडा कार्यालयको सिफारिस

सूचना हेर्नुहाेस्ः 

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required