Search for:

टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८

काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकाले जारी गरेकाे टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ यस्ताे छ । [...]

लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९

काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकाले लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९  ल्याएकाे छ । [...]